Bölüm Başkanı'ndan

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cahit AYDEMİR, ilk öğrencilerini 2014-2015 öğretim yılında  almış olan Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal Güvelik programının ilk kez Üniversitemizde geliştirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Cahit AYDEMİR; Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümünü, finansın özellikli bir alanı olan sigortacılık ile her bireyi ilgilendiren sosyal güvenliğin tek bir çatı altına alınarak, bu iki alandaki yasal ve akademik bilgilerin lisans seviyesinde öğretilmesi olarak tanımladı.

Prof. Dr. AYDEMİR, “İşletme Fakültesinin diğer bölümlerinde de verilmekte olan temel derslerin yanı sıra Sigortacılık ve Sosyal güvenlik alanındaki konuları ihtiva eden derslerin tamamı geniş bir seçmeli ders listesiyle öğrencilerimize sunulmaktadır.  Ülkemizdeki düzenlemelerin yanı sıra AB ülkelerindeki Sigortacılık ve Sosyal güvenlik sistemleri de müfredatta yer almaktadır.” dedi.

Teorik derslerin yanında üçüncü sınıftan itibaren staj imkânının da öğrencilerimize sunulacağını ifade eden Prof. Dr. Cahit AYDEMİR, öğretim üyelerimizin derslerine sektördeki uzmanları da çağırarak seminerler düzenleyeceğini, bu yolla öğrencilerimize uygulamadaki hususlarda bilgi alma imkânının birince elden sunulacağını söyledi.

Müfredatın finans, sigortacılık ve sosyal güvenlik olmak üzere üç temel alan üzerinden oluşturulduğunu ifade eden Prof. Dr. AYDEMİR, “Bu alanlardaki temel bilgiler ve yasal düzenlemeler ilgili dersler de öğrencilere verilmiş olacaktır. Bölümden mezun olan öğrenciler, Türk Sosyal Güvenlik sitemi ve bununla ilgili yasal düzenlemeye hâkim olmakla birlikte konuyla ilgili olarak AB ve diğer küresel uygulamalar hakkında da fikir sahibi olacaktır.” şeklinde konuştu.

Bölüm öğrencilerinin ağırlıklı olarak üçüncü ve dördüncü sınıfta teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dönük çalışmalara ve bilgilendirmeye de tabi tutulacağını belirten Prof. Dr. Cahit AYDEMİR, öğretim kadrosundaki hocalarımızın özel sektör tecrübe ve bilgisinin bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağından söz etti.

Bölüm mezunlarının Sosyal güvenlik uzmanı olarak hem kamuda hem de özel sektörde birçok iş imkanına sahip olacağına dikkat çeken Prof. Dr. AYDEMİR, mezunların ayrıca Serbest Muhasebecilik,  Malî Müşavirlik, Yeminli Malî Müşavirlik, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişliği, Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı gibi sosyal itibarı yüksek meslek dallarında da görev alabileceğini sözlerine ekledi.

Üniversitemiz Sosyal Güvenlik ön lisans programı mezunlarının kolayca iş bulmalarını örnek gösteren Prof. Dr. Cahit AYDEMİR, mesleki bilgisi yüksek ve donanımlı lisans mezunlarının da kamu ve özel sektörde çok rahatlıkla istihdam edileceğini ifade ederek, “Bölüm sayısının Türkiye’de sınırlı ve ihtiyacın da fazla olduğu düşünüldüğünde mezunlarımızın odaklanacağı nokta, büyük ölçüde iş bulma değil iş seçme olarak ortaya çıkacaktır.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.