Öğrenci Danışmanlığı

 

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 1.Sınıf => Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI       

-emelistar@duzce.edu.tr

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 2.Sınıf => Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER

-okanbutuner@duzce.edu.tr

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 3.Sınıf => Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÜLÜNK     

-ibrahimkulunk@duzce.edu.tr

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 4.Sınıf => Doç. Dr. Öznur BOZKURT     

-oznurbozkurt@duzce.edu.tr