Öğrenci Danışmanlığı

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Öğrenci Danışmanları

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 1.Sınıf ? Arş. Gör. Esengül ÖZDEMİR ALTINIŞIK

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 2.Sınıf ? Arş. Gör. Mehmet Can TANYOLU

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 3.Sınıf ? Arş. Gör. Mehmet Can TANYOLU

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü 4.Sınıf ? Arş. Gör. Abdulaziz SEZER