Bölüm Hakkında

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü her geçen popülaritesi artan ve sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve yetişmiş eleman yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Sigortacılık ekonomik, ticari ve mesleki faaliyetler, doğal felaketler, sağlık ve gelir güvencesi gibi alanlarda muhtemel risklere karşı modern bir risk dağıtma yöntemidir. Bu alandaki hizmetler gitgide çeşitlenmekte, yeni yöntemler geliştirilmekte ve kurumsal düzenlemeler yapılmaktadır. Sigortacılık, bütün dünyada hızla büyüyen önemli sektörlerdendir. İktisat, ticaret, hukuk, finans, matematik gibi alanlarla kesişen bir uzmanlık alanıdır. Uzmanlık düzeyinde eğitim alanlar, spesifik bir alanda uzmanlaşmanın sağlayacağı istihdam imkanlarından yararlanacaklardır. Sosyal güvenlik modern ekonomilerin en önemli problem alanlarındandır. Demografi, işgücü piyasalarındaki değişiklikler ve istihdam sorunları, yoksulluğun giderilmesi ve dışlanmanın önlenmesi, daha geniş çerçevede sosyal siyaset, kamu dengesi ve kamu müdahaleleri gibi konuları sosyal güvenlik açısından analiz etmek zorunlu hale gelmiştir. 2008’den bu yana yaşanan küresel ekonomik kriz, sosyal güvenliğin ekonomi politikaları açısından ne kadar belirleyici olduğunu göstermiştir.

İşgücü piyasalarındaki köklü değişiklikler sosyal güvenlik alanlarında yeni çözümler geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bundan dolayı bu alanda lisans düzeyinde bir programdan mezun olmak spesifik bir uzmanlık sağlayacaktır. Bölümde temel düzeyde  işletme, muhasebe, bilgi teknolojileri ve hukuk derslerinin yanı sıra, uzmanlık düzeyinde şu konular okutulacaktır: Sigorta İşlemleri ve Türleri, Ekonomi ve Sigorta, Finansal Analiz, Sigorta Muhasebesi, Aracı Sigorta İşletmeleri, Vergilendirme, Risk Yönetimi, Emeklilik ve Gelecek Planlaması, Finansal Hesaplar ve Hayat Sigortası, Sigorta Çeşitleri, Sosyal Güvenliğe Giriş, Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Güvenlik Sistemleri, AB’de Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları, Güvenlik Uygulamaları Denetimi, Sigorta Branşları, Bireysel Emeklilik, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Aracı Sigorta İşletmeleri

Ayrıca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı çatısı altında, müfredatında alan ile ilgili derslerin bulunduğu, tezli yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü mezunları, bankalarda, sigorta kuruluşlarında, SGK Müdürlüklerinde, özel ve kamu kurumlarının muhasebe ve finans bölümlerinde çalışabilmektedirler. Sosyal güvenlik uzmanının gereksinim duyulduğu tüm işletmelerde ve sigorta işlemlerinin yapıldığı veya bu işlemlere aracılık eden kuruluşlarda çalışabilmektedirler.