İsteğe Bağlı Staj Hakkında Önemli Duyuru

15 Nis

  • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü
  • Tüm Duyurular

Sevgili Öğrencilerimiz,

       2020-2021 eğitim döneminde İşletme ve Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümleri 2. ve 3. Sınıf öğrencileri tarafından yapılacak olan İsteğe Bağlı Yaz Staj başvuruları COVID-19 pandemisi ile ilgili alınan tedbirler kapsamında posta yolu ile yapılacaktır. Bu kapsamda;

     İlk olarak staj yapmak isteyen öğrencilerimiz Fakültemiz web sayfasında duyurusu yapılan belgeleri (staj kabul sözleşmesi, başvuru dilekçesi, öğrenci taahhütnamesi ve transkript) ilk olarak ilgili alanları kendilerinin doldurması ve imzalanması gerekmekte; daha sonra ise öğrenci staj yapılacak kuruma ait bilgileri ve imzaları alması gerekmektedir. Bu belgeleri öğrencilerin kendileri kargo ile bölümlerinde görevlendirilmiş staj danışmanlarına posta ile gönderecektir.

      Staj danışmanı ise belgeleri Bölüm Başkanı, Bölüm Staj Komisyonu Başkanı ve Fakülte Staj Koordinatörü tarafından uygun görülerek imzalanan tamamlanmış staj kabul sözleşmesini taratarak, staj yapmak için başvuran öğrenciye mail olarak gönderecektir. Bu belge öğrenci tarafından bir nüshası alınarak staj yapılacak kuruma teslim edecektir. Böylece staj başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır.

        Sevgili öğrencilerimiz staj ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgiler İşletme Fakültesi web sayfasında, Staj Yönergesinde mevcuttur. 

            Sağlıkla kalın…